FotoExploracje  Lębork dokumentacja fotograficzna opuszczonych miejsc i cmentarzy

Bargędzino (woj.pomorskie)

Bargędzino (niem. Bergensin) - osada w Polsce położona w województwie pomorskim, w powiecie lęborskim, w gminie Wicko. Bargędzino było punktem końcowym nieistniejącej już wschodniej odnogi linii kolejowej Lębork-Łeba.

Bargędzino jest już bardzo starym majątkiem, który w 1400 roku podzielony był pomiędzy kilku właścicieli. W XVII wieku jednym z nich był ród von Krockow z linii Roszczyce.
Na początku XIX wieku przeszedł w posiadanie od dawna już zasiedziałej na tych terenach rodziny von Gruben z Komoszewa (ich ród zarządzał tym majątkiem już od 1792 roku; wcześniej byli właścicielami majątków w Unieszynku i w Borkowie).
Ostatnią właścicielką majątku była Sybilla Cornelia Cäcilie Elizabeth von Braunschweig z domu von Gruben, która została rozstrzelana 11 marca 1945 roku przez żołnierzy radzieckich.

Cmentarz.
Cmentarz w Bargędzinie odnajdziemy tuż za wsią, jadąc w kierunku Ulinii. Znajduje się on na wysokości niewielkiego łuku drogi. Zaraz przy łuku należy wejść w leśną ścieżkę i kierując się nią w prawo przejść kilkanaście metrów aż do momentu, kiedy po naszej prawej stronie zaczną się pojawiać betonowe elementy. One świadczą o tym, iż dotarliśmy na miejsce.
Cmentarz jest niewielkich rozmiarów i mimo, iż cały teren wraz z mogiłami jest zdewastowany, można założyć że posiadał kształt kwadratu. Nie natrafimy na jakiekolwiek pozostałości ogrodzenia.
Bargędziński stary cmentarz to jeden z najbardziej zniszczonych, jakie w ostatnim czasie odwiedziliśmy. Wszędzie w nieładzie porozrzucane są betonowe oraz kamienne pozostałości mogił. Nieliczne ramy, które tkwią jeszcze w ziemi są poprzechylane i zapadnięte. Dookoła można natrafić na kamienne płyty zagrzebane pod niewielką warstwą piasku, jednak na żadnej już nie odnajdziemy płyty z inskrypcją. Jeszcze 5 lat temu można było znaleźc żeliwne elementy ozdobne oraz płyty nagrobne z nazwiskami (jedna z zachowanych czeka na lapidarium mające powstać w Wicku), ale dziś wszelkie metalowe elementy, które niegdyś były przytwierdzone do kamiennych postumentów również dawno przepadły wraz z działalnością wandali. Straszą tylko puste i poniszczone kamienne podstawy pod krzyż. Na początku cmentarza zauważyć można zepchniete w dwa podłużne wały resztki obramowań nagrobków i tumby z cmentarza, który został zalesiony - wszystko rozbite i połamane.
Niestety okoliczni mieszkańcy nie są w stanie już dziś pomóc: starsze osoby, które jeszcze mogłyby pamiętać ów cmentarz już nie żyją, zaś młodsze pokolenie - owszem wie, że cmentarz się tam ''jakiś'' znajdował - nie pamiętają jednak jego wyglądu: jaki był na przykład układ kwater? Czy coś charakterystycznego znajdowało się na jego terenie? Czy znajdowały się tam tylko mogiły czy może posiadał też jakieś grobowce? Tego się nie dowiemy...
Eksploracja terenu jest trudna z uwagi na gęstą roślinność na całym terenie nekropolii..
Źródło:
1. Dorow Urlich; Zapomniana przeszłość. Upadek majątków rolnych na przykładzie powiatu lęborskiego; Pruszcz Gdański 2010
2. Na podstawie zebranych materiałów sporządzonych podczas oględzin terenu ewangelickiego cmentarza w Bargędzinie /2013 rok/.
Konsultacja:
Mariusz Baar