FotoExploracje  Lębork dokumentacja fotograficzna opuszczonych miejsc i cmentarzy

Cmentarz Żołnierzy Radzieckich w Lęborku (woj.pomorskie)

Cmentarz powstał w 1945r. Od 1947 do 1949 r. trwały na niej pochówki ekshumowanych zwłok czerwonoarmistów z całego powiatu lęborskiego. Cmentarz znajduje się przy ulicy Słupskiej (dziś na Oś. Leśnym). Pochowano na nim 706 żołnierzy radzieckich poległych (w tym 2 osoby cywilne) podczas zdobywania miasta oraz okolic a w szczególności w dniach od 9-10 marca 1945r.
Byli to żołnierze z szeregów 19 Armii,3 Gwardyjskiego Korpusu
Pancernego, 18 Brygady Pancernej i 102 Dywizji Piechoty wchodzącej w
skład 40 Gwardyjskiego Korpusu Armijnego wchodzących w skład II Frontu
Białoruskiego. Ciała pochowano w 39 zbiorowych mogiłach i dwóch
pojedynczych. Na terenie cmentarza znajdują się cztery obeliski z
marmurowymi tablicami z niepełną listą nazwisk poległych, jednak w większości występują oni jako “nieznany”.
Centralnym elementem cmentarza jest duży wizerunek czerwonej gwiazdy z tablicą na której wyryto napis w języku rosyjskim i polskim:

''Sława / Bohaterom Armii Czerwonej / poległym w walce / za naszą i waszą wolność''

W osobnej, małej kwaterze umieszczono trzy nagrobki:

a. majora Mikołaja Siemionowicza Gorbaczowa poległego na posterunku bojowym. Urodzony w 1905 r, zginął 19 (26*) marca 1945
b. sierżanta Iwana Filipowicza Czernoiwanowa poległego na posterunku bojowym. Urodzony w 1912 r., zginął 19 marca (2 kwietnia**) 1945 r.
c. Bohatera Związku Radzieckiego, porucznika*** B. A. Dmitrijewskiego. Urodzony w 1922 r., zginął 12 marca 1945 r.


* albo data śmierci niepewna, albo błędnie przeliczono dni z kalendarza gregoriańskiego na juliański
** data dzienna wg kalendarza juliańskiego, używanego w liturgii prawosławnej
*** stopień wojskowy starszyj lejtnant może być określony jako „nadporucznik"