FotoExploracje  Lębork dokumentacja fotograficzna opuszczonych miejsc i cmentarzy

Kaczkowo (woj.pomorskie)

Kaczkowo (niem. Kattschow), to wieś kaszubska w Polsce położona w województwie pomorskim, w powiecie wejherowskim, w gminie Łęczyce.
Według danych na dzień 31 grudnia 2006 roku wieś zamieszkuje 338 mieszkańców na powierzchni 7,90 km2.
W latach 1975–1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa gdańskiego.

Jest to wieś o kształcie owalnicy, przebudowana następnie na ulicówkę, rozłożona wzdłuż drogi z Łęczyc do Wysokiego. 
Najstarszą wzmiankę o wsi odnajdziemy w dokumencie z 26 czerwca 1361 roku, wydanym przez komtura gdańskiego Giselbrechta von Dudelsheima. Jako jedna z nielicznych w XIV wieku wsi fiskalnych (państwowych) zachowała prawo polskie. 
W 1912 roku Kaczkowo było gminą wiejską z 307 mieszkańcami w wójtostwie Świetlino. 

Cmentarz.
Dawny cmentarz jest dobrze widoczny z drogi głównej prowadzącej z Dąbrowy Brzezieńskiej do Kaczkowa. Znajduje się on po prawej stronie drogi na polu w charakterystycznej kępie drzew (głównie lipy). Niestety dojazd nie jest możliwy, gdyż stara droga nie istnieje. My dostaliśmy się tam idąc przez pole. 
Od razu rzucają się w oczy dobrze zachowane słupki po bramie, które to też są widoczne ze wspomnianej już drogi głównej. Sam cmentarz jest zachowany w stosunkowo dobrym stanie jeżeli chodzi o samosiejki. Raczej nie natrafimy tu na gąszcze i chaszcze, które utrudniałyby nam eksplorację terenu. 
Nagrobki niestety prezentują się już w dużo gorszym stanie. Wiele z nich jest porozbijanych i zdewastowanych. W lewym narożniku od bramy natrafimy na groby dziecięce, zaś po prawej stronie odnajdziemy ograbione z żeliwnych ogrodzeń kwatery rodzinne. W centralnej części cmentarza - zdaje się najstarszej można odnaleźć zniszczone, ale jeszcze możliwe do odczytania płyty nagrobne czy tabliczki.

Na jednej z żeliwnych tabliczek odczytamy:

Theodor Juhuke 
geb. 17.9.1884 
gest. 27.5.1892

Tu zachowało się częściowo także ogrodzenie.

Niedaleko odnajdziemy leżący ułamany betonowy krzyż (zachowany w dobrym stanie), na którym możemy z łatwością odczytać:

Hier ruhen
in Frieden

Karl Juhnke 
*30.7.1853 †24.3.1940

Adeline Junke 
geb. Zoch 
*1.1.1861 †24.3.1940

Odnajdziemy rownież kamienną płytę, której boki jednak uległy zniszczeniu i nie ma możliwości odczytania pełnego imienia i nazwiska osoby tam pochowanej. Można jedynie odczytać fragment:

(brak tekstu) orrike, geb. Bol(t) (?)
*22.1.1838  †8.3.19 (brak tekstu)

U podnóża kamiennego obelisku nagrobnego dostrzec można także ułamany marmurowy krzyż z inskrypcją:

Hier ruht
in Gott

Eduard Maerz 
geb. 4.April.1857  gest.24.November.1888

Przy jednym z nagrobków odnajdziemy też częściowo uszkodzoną płytę marmurową. Można jednak na niej odczytać osoby tam pochowane (małżeństwo Zilske):

August Zilske 
*25.10.1851 †23.11.1922
u. dessen Ehefrau
Johanna geb. Wenzel 
*12.12.1851 †26.12.1937

Niestety jest też wiele płyt nagrobnych na tyle mocno zniszczonych, że nie jest możliwe jakiekolwiek ich odczytanie.
Źródło:
1. Budkowski W., Mikusiński P.; Ziemia Lęborska. Przewodnik turystyczny; Lębork 2012
2. Na podstawie zebranych materiałów sporządzonych podczas oględzin terenu ewangelickiego cmentarza w Kaczkowie /2016 rok/.