FotoExploracje  Lębork dokumentacja fotograficzna opuszczonych miejsc i cmentarzy

Krępkowice (woj.pomorskie)

Krępkowice (niem. Krampkewitz) to wieś kaszubska w Polsce położona w województwie pomorskim, w powiecie lęborskim, w gminie Cewice. Wieś jest częścią składową sołectwa Maszewo.

Najstarsza znana wzmianka o Krępkowicach pochodzi z 1283 roku, gdzie miejscowość ujmowana jest jako wieś rycerska na prawie polskim z domnimaniem prawa niemieckiego. Wtedy też Mściwój II - książę gdański, wydał akt nadania wsi Mikołajowi Jankowiczowi - protoplaście gdańskiego rodu Janowitzów. Przez stulecia była to wieś folwarczna. Majątek wielokrotnie zmieniał właścicieli. Pod koniec XIX wieku we wsi wybudowano neogotycki kościół istniejący do dziś. 
W latach 20-tych XX wieku właściciel Krępkowic - hrabia von Osten - wzniósł tu drewniany dworek myśliwski. 

Cmentarz.
Na dawną krępkowicką nekropolię natrafimy jadąc od Maszewa asfaltową drogą. Znajduje się w lesie po prawej stronie - jakieś 300 metrów w kierunku południowym od Krępkowic. 
Powstał on w II połowie XIX wieku, a jego dzisiejsza powierzchnia wynosi około 0,25 ha. 
Wchodząc na teren cmenatrza dają sie zauważyć stare piękne buki, które prowadzą nas na całej długości cmentarza. Miejsce to nie jest ogrodzone i nawet nie widać jakichkolwiek pozostałości, które mogłyby wskazywać, iż kiedykolwiek był on ogrodzony.
Z ułożenia grobów oraz ich ''materiału budulcowego'' można wnioskować, że duże znaczenie osób tu pochowanych miał ich staut społeczny. Da się odnaleźć jeszcze kilka tablic nagrobnych, z których najbardziej czytelna jest jedna. Można na niej odczytać:

Auguste Schulz geb. Pelz *29.9.1868 +9.8.1931

Reszta tablic jest rozbita i niekompletna. Od osób, które odwiedziły cmentarz kilka lat wcześniej, usłyszałam, że można było również rozszyfrować inne tablice:

1. Berta Pinske Geb Noffke
2. Otto Schultz
3. Walter Pinske


 Na terenie cmentarza znajdują się również dwie pokaźne kamienne płyty nagrobne.
Ogólny charakter rozplanowanie nekropolii jest geometryczny, a układ cmentarza w mierę czytelny. Kwatery niestety są częściowo zatarte. 
Na jego terenie znajdują się liczne wywroty.
Dwie kamienne płyty nagrobne
Epitafium:       
RUHE STADT
DES LEO OT
TO OSZAR
SONN DES G
BESUZER S
EIHOERMEI
ER IN
KRAMPKE
WITZ GE
                                                      STROBEN
                                                 
Epitafium:
RUHE STADT
DER FRAU
LEIN LEONT
IENE TOCHT
ER
DESGUT
ES BESUIZ
ER E HOFF
MEIER IN
                                                      KRAMPKE
Krępkowicki cmentarz dawniej (zdjęcia pochodzą z lat 80-tych)
Źródło:
1. Koops Heinrich; Heimatbuch Kreis Lauenburg/Pom.; Pfingsten 1967
2. Na podstawie zebranych materiałów sporządzonych podczas oględzin terenu ewangelickiego cmentarza w Krępkowicach /2013 rok/.