FotoExploracje  Lębork dokumentacja fotograficzna opuszczonych miejsc i cmentarzy

Lesiaki (woj.pomorskie)

Lesiaki (niem. Lessaken) to wieś w Polsce położona w województwie pomorskim, w powiecie lęborskim, w gminie Cewice. Wieś jest częścią składową sołectwa Karwica.
Miejscowość położona 5 km na zachód od Cewic, licząca obecnie około 50 mieszkańców. 

Pierwsza wzmianka o miejscowości pochodzi z 1686 r., kiedy to wieś stanowiła własność lenną rodziny von Lietzen. W 1781 r., razem z wsiami Kozy, Kozin i Rokitki, znalazła się w posiadaniu Friedricha von Massow. W 1804 roku wieś weszła w posiadanie Nikolausa Leopolda von Zitzewitz, a w 1860 kupiona przez Heinricha Wilke. Kolejnymi właścicielami byli: Leopold von den Osten (1884), Max Deinert (1910), a po nim Fritz Strobell i jego rodzina.

Cmentarz.
Cmentarz w Lesiakach znajduje się na skraju lasu, po lewej stronie jadąc z Karwicy. Gdyby nie barierka chroniąca przed wypadnięciem auta z drogi, można by śmiało wjechać w leśną drogę piaskową i potem już pieszo skręcając na lewo nieco pod górkę, odnaleźć nekropolię. 
Cmentarz powstał najprawdopodobniej pod koniec XIX wieku lub w początkowych latach XX wieku. 
Zostało się z niej niewiele. Od razu rzucają się w oczy zniszczone i zapadnięte nagrobki oraz dwa dobrze zachowane i zadbane. Są to groby członków rodziny Strobell, a dokładniej leżą tam:

Gisela Strobell *8.2.1927 +16.9.1935

oraz

Marion Strobell    *1930        +1945

Oba napisy wyryte starannie na kamieniach pamiątkowych, które stoją nad mogiłami ''ustrojonymi'' sztucznymi kwiatami. Niestety reszta grobów nie cieszy się tak dobrym stanem. Mogiły sa zapadnięte, poprzewracane, a gdzieniegdzie odnaleźć można porozbijane płyty nagrobne, których identyfikacja nie jest możliwa. Na jednym z drzew znajdujących się na terenie cmentarza przyczepione są dwie kartki zabezpieczone folią na których widnieją inskrypcje pamiątkowo-informacyjne:

Hiere ruhen in Frieden -
Malwine und
Gustav
Seehafer
und Heinz Wolff
Geb: 15.11.1934
Bis: 16.02.1938


oraz

Hier ruhen
Familie
Seehafer
und
Heinz Wolff


Na obszarze cmentarza znajdziemy również pole nagrobne oraz grób piętnastolatki z datą śmierci 1945.
Charakter rozplanowania cmentarza jest nieczytelny z uwagi na dużą dewastację terenu. Zarówno całość jest nieczytelna, jak również czytelność układu kwater. 

Ogólnie wszystko jest zdewastowane, a cmentarz porośnięty krzewami. 
Teren cmentarza w Lesiakach dawniej
Źródło:
1. http://gemeinde.lessaken.kreis-stolp.de/
2. Na podstawie zebranych materiałów sporządzonych podczas oględzin terenu ewangelickiego cmentarza w Lesiakach /2014 rok/.