FotoExploracje  Lębork dokumentacja fotograficzna opuszczonych miejsc i cmentarzy

Niebędzino (woj.pomorskie) - cmentarz rodowy (?)

Niebędzino (niem. Wobensin), to osada kaszubska w Polsce położona w województwie pomorskim, w powiecie lęborskim, w gminie Nowa Wieś Lęborska. Wieś jest częścią składową sołectwa Redkowice.
Jest to dawny majątek rycerski o powierzchni 748 ha, z tego 210 ha ziemi uprawnej, 150 ha łąk, 233 ha pastwisk, 148 ha lasu, 1 ha zbiorników wodnych.
O tej osadzie była już wzmianka w dokumencie z 1340 roku, gdy opisywano granice majątku Redkowice. W księdze genealogicznej szlachty Genealogisches Handbuch des Adels, Adelige Häuser A., wymienia się niejakiego Jeske, jako założyciela tego rodu w linii lęborskiej. Z archiwum państwowego w Królewcu (obecnie Kaliningrad), pochodzi informacja, że Wielki Mistrz zakonu krzyżackiego Dietrich von Altenburg (1335-1343) podpisał dokument o przekazaniu dóbr rodzinie z Redkowic oraz Chocielewka, a więc już ponad 50 lat wcześniej. Ten prastary ród szlachecki pochodził prawdopodobonie z Unichowa na Pomorzu. W XIV wieku posiadali już obok majątku rycerskiego Niebędzino także dobra Redkowice. Właścicielami tych drugich do końca XVII wieku była rodzina von Pirch. Natomiast Niebędzino należało do nich aż do 1945 roku - to chyba jeden jedyny przypadek w powiecie lęborskim, że majątek przez tyle wieków pozostał własnością tego samego rodu.
Ostatnią właścicielką Niebędzina była Annie von Pirch.

Cmentarz.
Cmentarz (najprawdopodobniej rodowy) położony jest na zachód od miejscowości w odległości około 500 metrów od ostatnich zabudowań. Dojazd do niego możliwy jest drogą leśną od rozstajów dróg (ok. 250 metróe) i z tego miejsca pieszo około 250 metrów na zachód przez pole, na szczycie wzniesienia znajdują się pozostałości cmentarza. 
Przypuszcza się, że powstał w XIX wieku, choć dokładnej daty na podstawie pozostałości nagrobków (a tych jest naprawdę niewiele), nie można określić. Najstarszy odnaleziony nagrobek widnieje z datą ,,1934 r.''
O tym, że cmentarz ten mógł być rodowym przemawia jeden nagrobek, a właściwie głaz nagrobny z widoczną inskrypcją:

Max von Pirch
GEH. REGIERUNGSTRAT/PITT MEISTER/RESERVE
*7.1.1862  †25.7.1934

Max von Pirch był pruskim tajnym radcą stanu, urodzonym w Sztokholmie.

Oprócz tego, zachowało się tam naprawdę niewiele. Oprócz tego, widoczny jest jeszcze fragment nagrobka z odsłoniętem kamiennym sklepieniem. Całą resztę stanowią porozrzucane fragmenty cegieł, które być może pochodziły z znajdującego sie niegdyś grobowca (?)
Prawdopodobna orientacja nagrobków: wschód-zachód, jednak granice ułożenia trudne są do określenia z uwagi na ich zatarcie. Cały teren nekropolii jest bardzo zdewastowany.
Nie natrafimy na starodrzewia i ciężko dziś określić czy istniały tam stare nasadzenia. W pobliżu odnajdziemy natomiast liczne samosiejki. 
Źródło:
1. Dorow Ulrich, Zapomniana przeszłość. Upadek pomorskich majątków rolnych na przykładzie powiatu lęborskiego; Pruszcz Gdański 2010
2. Na podstawie zebranych materiałów sporządzonych podczas oględzin terenu ewangelickiego cmentarza w Niebędzinie /2014 rok/.