FotoExploracje  Lębork dokumentacja fotograficzna opuszczonych miejsc i cmentarzy

Nowęcin (woj.pomorskie)

Nowęcin (niem. Neuhof), to wieś  w Polsce położona w województwie pomorskim, w powiecie lęborskim, w gminie Wicko, około 3 kilometry na południowy wschód od Łeby. Wieś jest położona nad jeziorem Sarbsko.
Wieś Nowęcin została założona przez wielkiego mistrza krzyżackiego Winrycha von Kniprode. W 1373 roku nadał ją dzierżawcy Łeby - Dytrychowi von Wejherowi. Na początku XV wieku Wejherowie przenieśli tu swoją siedzibę z zalewanej podczas sztormów i zasypywanej przez ruchome piaski tzw. Starej Łeby. Pierwotnie wybudowano w Nowęcinie nieduży zamek w stylu gotyckim. O jego obronnych założeniach świadczą ślady umocnień ziemno-wodnych. Zamek był kilkakrotnie przebudowywany. Najstarszą jego częścią jest gotycka Kaplica Jerozolimska, do której dobudowano część renesansową. Ostatnia przebudowa miała miejsce z początkiem XX wieku, kiedy to powstało nowe skrzydło i wieża. 
Wokół znajduje się stary park, a w nim szereg wiekowych drzew i kaplica grobowa z połowy XIX wieku. 
Po II wojnie światowej pałac przejął PGR. Od lat 80. Funkcjonował w nim ośrodek wypoczynkowo-szkoleniowy. Obecnie pełni funkcje hotelowo-restauracyjną (Zamek Nowęcin).
Cmentarz.
Dawna ewangelicka nekropolia w Nowęcinie powstała najprawdopodobniej w II połowie XIX wieku. Znajduje się ona mniej więcej w połowie drogi pomiędzy Nowęcinem, a niewielką osadą Lucin. Umiejscowiony jest on około 1,5 kilometra od drogi głównej do Łeby. Jego ogólna powierzchnia wynosi 0,1 ha.
Obecnie na jego terenie zachowało się bardzo niewiele mogił, które są jednak zdewastowane. Z ziemi wystaje kilka kamiennych ram, wyznaczających miejsce pochówku, a gdzieniegdzie można odnaleźć kamienne tablice bez tablic inskrypcyjnych. Na jednej z mogił leży tablica, która jednak jest rozbita w drobny mak, więc próżno zidentyfikować nazwisko zmarłego. Natrafimy również na kilka podstaw pod żeliwny krzyż, jak i kilka pól nagrobnych, które wyznaczać mogły pochówki rodzinne. 
Charakter rozplanowania cmentarza jest geometryczny. Zarówno czytelność kwater jak również nagrobków i mogił jest zatarta.

Teren ewangelickiej nekropolii w Nowęcinie jest intensywnie zarośnięty.
Teren ewangelickiego cmentarza w Nowęcinie w latach 80-tych XX wieku.
Źródło:
1. Budkowski Wiesław, Mikusiński Przemysław; Ziemia Lęborska. Przewodnik turystyczny; Lębork 2012
2.  Na podstawie zebranych materiałów sporządzonych podczas oględzin terenu dawnego ewangelickiego cmentarza w Nowęcinie /2016 rok/.