FotoExploracje  Lębork dokumentacja fotograficzna opuszczonych miejsc i cmentarzy

Popowo (woj.pomorskie)

Popowo (niem. Poppow) to niewielka miejscowość położona w odległości około 10 km na południowy
wschód od Lęborka. Wieś ta graniczy z niewielkim Dziechnem i Okalicami, które razem tworzą sołectwo Popowo. 
Przyjmuje się, iż pierwsza parafia istniała tu już w okresie 1050-1138, jednakże w źródłach historycznych pierwsza wzmianka dotycząca
Popowa pochodzi z 1628 jako szlachecka posiadłość kaszubska i 1658 roku – określana jako dobro Panków.
Etymologia nazwy miejscowości związana jest ze słowem “pop”, co w języku niemieckim i kaszubskim oznaczało osobę duchowną.

W okresie międzywojennym Popowo jako wieś przygraniczna znajdowała się na terenie III Rzeszy.
Do Popowa udałyśmy się pewnego czerwcowego popołudnia w zamiarze
odnalezienia ”pozostałości” budynków byłej strażnicy (dawniej przechodziła tam granica RP i III Rzeszy). Okazało się, że te
”pozostałości” – jak pokazywała wcześniej mapa – to nic innego jak
dzisiaj piękne budynki mieszkalne. Tak więc eksploracja budynków dawnych strażnic okazała się niemożliwa.
Od mieszkającego tam mężczyzny dowiedziałyśmy się, że niedaleko w lesie można natrafić na pozostałości przedwojennego ewangelickiego cmentarza, który…kilka dni wcześniej został ograbiony (udało się na szczęście złapać sprawców). - eksploracja przeprowadzona w sierpniu 2015 roku (przyp. red.)

Cmentarz.
Popowski stary cmentarz znajduje się zaraz po prawej stronie troszkę
w głąb lasu. Jest bardzo zaniedbany. Udało nam się odnaleźć kilka tablic nagrobnych, jednak na skutek zniszczeń, jakim uległy, nie byliśmy w stanie dokładniej odczytać ich treści z małymi wyjątkami, gdzie udało się zidentyfikować fragmenty tekstu zawartego na tablicach. Teren cmentarza od strony lasu ,,ogrodzony’’ jest pozostałościami kamiennego ogrodzenia.
Groby są zaniedbane: mogiły zapadnięte i obrośnięte mchem, elementy nagrobków odłamane być może na skutek działania czasu, a być może za sprawą wandali, którzy niejednokrotnie plądrowali tą nekropolię. Teren w porze wiosenno-letniej jest bujnie zarośnięty krzakami i chwastami, które utrudniają eksplorację terenu cmentarza. Trzeba być ostrożnym i uważać, aby nie wpaść w dół po zapadniętej mogile.
Gdzieniegdzie widać znicze, małe drewniane krzyże na mogiłach i sztuczne kwiaty, co wskazuje iż być może mieszkańcy Popowa odwiedzają od czasu do czasu to miejsce.
Źródło:
1. https://www.cewice.pl
2. Na podstawie zebranych materiałów sporządzonych podczas oględzin terenu ewangelickiego cmentarza w Popowie /2015 rok/.