FotoExploracje  Lębork dokumentacja fotograficzna opuszczonych miejsc i cmentarzy

Pozostałości metalowej wieży w Lęborku

Metalowa wieża znajdowała się swego czasu w Parku Chrobrego.
Dziś trudno ustalić kiedy powstała. Mówi się, że w czasach II wojny, inni zaś twierdzą, że jeszcze przed nią. Do czego służyła? Tu też jest wiele spekulacji, gdyż plotki mówią, iż była to wieża obserwacyjna, wykorzystywana jeszcze przez Niemców w czasie wojny. Inne teorie zakładają, że była to wieża spadochronowa (jeszcze przedwojenna), która stała jeszcze na początku lat 60. ubiegłego wieku. Według relacji osób, które jeszcze tą konstrukcję pamiętają, została ona rozebrana gdzieś w latach 70. (być może na początku 80.) z powodu złego stanu technicznego:była pęknięta i przy wietrze niebezpiecznie się chwiała, co stanowiło zagrożenie.
Udało mi się jednak dotrzeć do informacji, iż jest to fundament po metalowej wieży lotniczej latarni świetlnej. Postawiło ją w 1926 r. niemieckie towarzystwo lotnicze Deutsche Luft Hansa (od 1934
r. Lufthansa). Była to tzw. Hauptstreckenfeuer czyli główna latarnia
trasowa, świeciła światłem białym. 26 takich latarni ustawiono co
kilkadziesiąt km na trasie z Berlina do Królewca. W tamtym okresie nie
było jeszcze radiolatarni i innych znanych obecnie wyrafinowanych
systemów nawigacyjnych więc latarnie te, z obecnego punktu widzenia dość
prymitywne, były główną pomocą nawigacyjną podczas lotów nocnych.
Pierwszy lot nocny z pasażerami na tej trasie został wykonany 1 maja 1926r.
Ciekawostką jest fakt, że niektórzy świadkowie twierdzą, że była to
wieża…drewniana. Najprawdopodobniej jednak chodzi o zupełnie inną wieżę, z czego by wynikało, że w Parku Chrobrego znajdowały się trzy wieże: Wieża Bismarcka obok której znajdowała się właśnie metalowa wieża oraz drewniana, której położenia obecnie nie można jednoznacznie sprecyzować.