FotoExploracje  Lębork dokumentacja fotograficzna opuszczonych miejsc i cmentarzy

Ruiny budynku [Runowo, woj.pomorskie]

Szczerze – nie wiem czego pozostałościami są sfotografowane ruiny. Mapa wskazuje, że obiekt znajduje się na terenie Rezerwatu przyrody Grodziska Runowo, tak więc być może był to jakiś budynek z przeznaczeniem…”monitorującym” teren rezerwatu (?). Nie udało mi się natrafić na żadne informacje o obiekcie, który mógł się tam w przeszłości znajdować.
Z pozostałości wynika, że mógł to być jakiś budynek mieszkalny lub połączony z biurowym. Zachowały się schody oraz elementy wykafelkowane.
W niedalekiej odległości od wyżej sfotografowanych ruin znajdują się
betonowe konstrukcje, których przeznaczenia również nie jestem w stanie
odgadnąć – w tym jakby studzienki obite wewnątrz blachą wypełnione wodą. Niektóre z nich są zabezpieczone biało-czerwoną taśmą.