FotoExploracje  Lębork dokumentacja fotograficzna opuszczonych miejsc i cmentarzy

Ruiny stacji radarowej [Bargędzino, woj.pomorskie]

Bargędzino (niem. Bergensin), to stara wieś kaszubska w gminie Wicko, położona między Ulinią i Maszewkiem. 
Jest to stary majątek, który w 1400 roku podzielony był pomiędzy kilku właścicieli. 

Na tereni Bargędzina oraz Ulinii wiadomo nie od dziś, że znajdowały się stacje radarowe. 
W literaturze historycznej można znaleźć informacje, że w latach 1942-43 stacjonowała na terenie należącym do Ulinii i Bargędzina jednostka wojskowego wywiadu lotniczego. Uważa się, że jednostka ta posiadała trzy urządzenia do nasłuchu (Horchgeräte) mające na celu informowanie o nadlatujących wrogich samolotach. Jednostkę tą w większości stanowiły kobiety, tzw. Nachrichtenhelferinen, czyli kobiety pełniące służbę pomocniczą w niemieckim wojsku. 
Wspomnienia dawnych mieszkańców wsi mówią, że dzień przed wkroczeniem Rosjan do Ulinii nastąpiło wysadzenie tych urządzeń i baraków obozu.

Zgadzałoby się to z opisem miejsca, na które natrafiliśmy podczas naszej podróży do Bargędzina. Opisy tego miejsca na różnych historycznych mapach brzmią: 41. schwere Flugmelde-Leit Kompanie, Stellung „Leopard“
Konkretnych informacji brak. Wiadomo nam tylko, że Flugmelde-Leit-Kompanie zajmowała się radarowym namierzaniem samolotów i w czasie wojny jedna z takich stacji radarowych znajdowała się w Ulinii.
Źródło:
1. Drzewowski M., Ratajczyk I.; Sasino i okolice. Przewodnik historyczno-krajoznawczy; Sasino 2012
2. Koops H.; Heimatbuch Kreis Lauenburg/Pom.; Pfingsten 1967
3. Na podstawie zebranych materiałów sporządzonych podczas oględzin terenu ruin stacji radarowej w Bargędzinie /2016 rok/.
Konsultacja:
Jarosław Gburczyk