FotoExploracje  Lębork dokumentacja fotograficzna opuszczonych miejsc i cmentarzy

Ruiny zamku [Bodzentyn, woj.świętokrzyskie]

Ruiny bodzentyńskiego zamku położone są na stromym brzegu rzeki Psarki. Od początku swoich dziejów zamek był często rozbudowywany przez kolejnych właścicieli – biskupów krakowskich, do dziś jednak widoczne są jeszcze mury pierwotnej budowli średniowiecznej. Zamek zbudowany został w II połowie XIV wieku, obecnie pozostający w stanie ruiny. W 1814 r. budowlę ostatecznie opuszczono.

Kiedyś zamek był wielką rezydencją na którą składał się też ogród
włoski rozciągający się do terenu pobliskiego kościoła, zwierzyniec oraz
kilkanaście budynków gospodarczych na przedzamczu w tym: piekarnia,
rzeźnia, stodoły, wozownia, magazyny a także drewniany dwór, zamieszkiwany przez właścicieli podczas licznych przebudów i remontów
zamku. W czasach największej świetności sam zamek składał się z trzech
skrzydeł z dziedzińcem w środku, posiadał też jedną narożną wieżę
wykorzystywaną jako więzienie. Całość była otoczona murem. Obecnie
zachowały się wysokie ściany z otworami okiennym, (niektóre z obramowaniami na których widać herby Ślepowron i Nałęcz) oraz
XVII-wieczny portal wykonany z czerwonego piaskowca. Przed portalem leżą szczątki kamiennego mostu. W dole rzeka Psarka tworzy kilka niewielkich rozlewisk zwanych sadzawkami, prowadzi tam ścieżka oraz drewniane mostki, co również warto zobaczyć.