FotoExploracje  Lębork dokumentacja fotograficzna opuszczonych miejsc i cmentarzy

Tablica z niemiecką nazwą szkoły odnaleziona w Żarnowcu [woj.pomorskie]

Naprzeciwko kościoła Zwiastowania Pana (w kierunku południowym) znajduje się szkoła podstawowa do której uczęszczają dzieci z Żarnowca, Porąbu, Dębek i Lubkowa. Budynek pochodzi z roku 1909. Ciekawa jest historia tablicy z niemiecką nazwą szkoły.
Została odnaleziona podczas prac remontowych w 2008 roku. Tablica informacyjna oznajmia nam:

W 2008 roku podczas remontu na ścianie budynku szkoły odkryto element
architektoniczny w formie tablicy z historyczną nazwą obiektu: ANNO 1909 GEMEINDESCHULE. Napis informuje, że budynek został wybudowany w 1909 roku jako szkoła gminna. W tamtym czasie Żarnowiec znajdował się w granicach Królestwa Prus. W okresie międzywojennym (1918-1939), Żarnowiec znalazł się w granicach administracyjnych państwa polskiego.
Powyższa tablica ma charakter unikatowy i jako historyczna nazwa obiektu podlega ochronie konserwatorskiej na mocy przepisów o ochronie zabytków.