FotoExploracje  Lębork dokumentacja fotograficzna opuszczonych miejsc i cmentarzy

Toliszczek (woj.pomorskie)

Toliszczek (niem. Burgsdorf), to wieś kaszubska w Polsce położona w województwie pomorskim, w powiecie wejherowskim, w gminie Gniewino na trasie linii kolejowej Wejherowo – Choczewo – Lębork (obecnie zawieszonej). W odległości 2 km w kierunku wschodnim znajduje się jezioro Żarnowieckie.

Majątek ziemski Toliszczek znany jest od 1810 roku. Wówczas to szlachcic von Kurowski, właściciel Prusiewa, Strzebielinka i Brzyna zawarł układ z nadleśniczym Hüllnerem o połączeniu 2 części ziemi, jednej zwanej Heideland i drugiej należącej do Prusiewa. Powstały w ten sposób majątek Hüllner otrzymał w wieczystą dzierżawę.
Około połowy XIX w. posiadłość czasowo nie miała użytkownika. W 1869 r. Toliszczek notowany był jako folwark szlachecki Franza Retzlasse i posiada 84 mieszkańców. Na początku lat 70-tych XIX w. majątek miał dwóch właścicieli i decyzją sejmiku powiatowego z 1873 r. część dóbr, którą posiadała wówczas rodzina Lützow podniesiona została do rangi samodzielnego majątku, zaś druga część została przyłączona do Strzebielinka. 
W 1920 r. Toliszczek został zajęty za długi właścicieli przez Izbę Skarbową, grunty rozparcelowano, a folwark przeszedł w ręce pani von
Vorlutz. W czasie II wojny światowej w Toliszczku mieścił się jeniecki obóz przejściowy.
Cmentarz.
Na niewielkich rozmiarów cmentarz (a raczej to, co z niego pozostało), natrafimy na północny wschód od wsi. Można go odnaleźć dość łatwo, ponieważ znajduje się w charakterystycznym śródpolnym zadrzewieniu.
Cmentarz jest wręcz miniaturowych rozmiarów i nie zostało się po nim wiele. 
Eksplorując jego teren natrafimy na kilka pojedynczych nagrobków w opłakanym stanie. Są to kamienne ramy wyznaczające mogiłę, kilka podstaw pod krzyż z ułamanymi krzyżami żeliwnymi, jak również kamienne płyty nagrobne bez tablic. Na jednej z mogił można zauważyć roztrzaskaną tablicę, z której jednak nie dowiemy się nic oprócz tego, że mężczyzna tam pochowany (o imieniu najprawdopodobniej August) urodził się 13.4.1873 roku. 

Teren cmentarza jest mocno zaśmiecony i zarośnięty roślinnością.
Źródło:
1.  F. Lorentz; Polskie i kaszubskie nazwy miejscowości na Pomorzu Kaszubskiem
2. Gmina Gniewino 2011; Plan Odnowy Miejscowości Bychowo i Toliszczek na lata 2011-2018