FotoExploracje  Lębork dokumentacja fotograficzna opuszczonych miejsc i cmentarzy

Wojciechowo (woj.pomorskie)

Wojciechowo (dawniej niem. folwark Münsterhof) powstało w latach 1801-1804 i było folwarkiem należącym do majątku Zwartowskiego. W tym samym czasie powstał również folwark Waldhof (leśny dwór). Jego założycielem był Graf Münster-Meinhöfel tajny radca Münsterhof (dwór Münstera) taką nazwę od samego początku – jeszcze jako folwark Wojciechowo zawdzięczało swojemu
właścicielowi. Ostatnim włodarzem majątku był Max Küster. W roku 1929 folwark Munsterhof o powierzchni 498 ha podzieliło Pommersche Land –
Gesellschaft (Pomorskie Towarzystwo Ziemskie). W ten sposób powstało wtedy 25 gospodarstw.

Cmentarz.
Cmentarz znajdujący się w Wojciechowie powstał po 1929 roku, chowano
na nim mieszkańców dawnego Wojciechowa – ewangelików. Położony jest na południe od drogi przebiegającej przez wieś, w niedużym lasku. Otaczają go pola i łąki.  
Dziś trudno dostrzec którędy szła droga prowadząca na cmentarz, gdyż ta została zatarta, a dziś znajduje się tam kanał odwadniający. Nie jest to duży cmentarz i nie zajmuje dużego obszaru. Nagrobki zachowały się w całkiem znośnym stanie. Jednak są też te bardziej zdewastowane. Na uwagę zasługują płyty nagrobne, na których bez problemu odczytamy nazwiska osób tam pochowanych. Na dużej płycie opartej o drzewka odczytamy:

Hier ruhen in Gott
unsere
lieben Eltern
 Otto Kamradt 
geb. 11.04.1858
gest.27.09.1939

W tłumaczeniu:

,,Tutaj leżą w Bogu 
nasi 
ukochani rodzice 
Otto Kamradt
geb. 11.04.1858
gest.27.09.1939''

Na kolejnej dobrze zachowanej płycie nagrobnej leżącej na ziemi odczytamy:

Hier ruht in Gott
 unser liebe Schwester
Auguste Maschke
geb. Kamin
geb.24.09.1870
gest.6.04.1940

W pobliżu obu płyt o drzewo oparty jest dość sporych rozmiarów kamienny krzyż z wyrytymi napisami. Czas jednak zatarł większość tekstu. Można jedynie bez problemu odczytać imię i nazwisko osoby tam pochowanej:

Otto Fett (reszta niestety nieczytelna)

Nekropolia w Wojciechowie funkcjonowała do 1945 roku. 

Starodrzew w większości wycięty. Liczne samosiejki krzewów. Widoczne są liczne wywroty.
Źródło:
1. Na podstawie zebranych materiałów sporządzonych podczas oględzin terenu ewangelickiego cmentarza w Wojciechowie /rok 2012/
2. Przekazy ustne mieszkańców wsi.