FotoExploracje  Lębork dokumentacja fotograficzna opuszczonych miejsc i cmentarzy

Wykopaliska archeologiczne na Placu Pokoju w Lęborku, cz. I

Od kwietnia 2012 roku trwały badania archeologiczne w kwartale dawnej zabudowy pomiędzy Placem Pokoju, a ulicą Młynarską w
centrum Lęborka. W maju 2012 roku odnaleziono pozostałości po zakładzie krawieckim,  który należał do właściciela istniejącej w latach 70-tych XIX wieku kamienicy – Maxa Wucha. Nadpalone tkaniny, zardzewiałe maszyny do szycia i elementy armatury- to wszystko ukazało się oczom archeologów, którzy odsłonili piwnicę kamienicy na skwerze przy Placu Pokoju. Budynek spłonął w 1945 roku.
Kamienica Maxa Wucha wraz z sąsiadującymi kamienicami, które okalały Plac Pokoju (dawniej Marktplatz); lata '30te.
Pod koniec lutego 2013 roku rozpoczęły się też prace archeologiczne bezpośrednio na Placu Pokoju. Badania archeologiczne mają na celu rozpoznanie układu nawarstwień kulturowych związanych z dziejami rynku oraz zlokalizowanie dawnego ratusza. Prace wykopaliskowe realizowane są przez Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Fundację Instytutu Archeologii UW.
Pocztówka ukazująca m.in. dawny ratusz w Lauenburgu (rok 1830)