FotoExploracje  Lębork dokumentacja fotograficzna opuszczonych miejsc i cmentarzy

Zespół pałacowy w Jasieniu (woj.pomorskie)

Jasień jest malowniczo położoną wsią nad jeziorem o tej samej nazwie. Znajdował się tutaj duży szlachecki majątek ziemski, o którego dziejach niestety niewiele wiadomo. W okresie od XV w. do 1764 r. majątek należał do rodu von Wussow, następnie von Puttkamer. W II poł. XIX w. właścicielem była rodzina Schrader, a w latach 1910-1934 von Duerckheim. Po II wojnie światowej w upaństwowionych dobrach urządzono PGR.
Spichlerz wchodził w skład zabudowań folwarcznych majątku. Usytuowany był w zwartej zabudowie gospodarczej. Blisko spichlerza, po przeciwnej stronie drogi znajdował się murowany barokowy dwór otoczony parkiem oraz nieco dalej ryglowy, barokowy kościół. Niestety, ten bardzo interesujący zespół zachował się w niewielkim stopniu. Niewiele ocalało z zabudowy gospodarczej folwarku. Pałac w 1994 r. uległ spaleniu i w dniu dzisiejszym można zobaczyć tylko fragmenty murów, w których widać jeszcze ślady dawnego bogactwa architektury. Spichlerz zbudowano w IV ćw. XIX w. Budynek odznacza się charakterystyczną dla tego rodzaju budowli formą architektoniczną: prostą dwukondygnacyjną bryłą z wysokim poddaszem, przykrytym dwuspadowym dachem o niewielkim kącie nachylenia połaci. Posiada typowe dla spichlerzy niewielkie okna, nie szklone, lecz zamykane drewnianymi okiennicami. We wnętrzu występuje nagi strop drewniany wsparty na masywnych drewnianych słupach. O uroku budowli w dużym stopniu decyduje jego konstrukcja: szachownicowy układ drewnianych słupów i rygli, z wypełnionymi cegłą, otynkowanymi polami. Obecnie budynek znajduje się w bardzo złym stanie technicznym. 
Zespół pałacowy z XVIII wieku, wpisany do rejestru zabytków pod numerem : A-459 z 15.04.1965. Pałac w latach powojennych spełniał role Domu Dziecka, Uniwersytetu Ludowego oraz Sali bankietowej.
Pałac w 1994 r. uległ spaleniu.

Poniżej prezentujemy kilka fotek historycznych oraz z lat poprzedzających całkowitą jego dewastację.

Lata przedwojenne.

Lata 50-te XX wieku.

Rok 2010.

Rok 2017 (stan z dnia 01.05.2017)

Źródło:
1. http://www.czarnadabrowka.pl/
2. http://jasien.kaszuby.pl/
3. Zdjęcia archiwalne (Internet)