FotoExploracje  Lębork dokumentacja fotograficzna opuszczonych miejsc i cmentarzy

Runowo (woj.pomorskie); cmentarz rodowy

Runowo (niem. Gross Runow) to wieś w Polsce położona w województwie pomorskim, w powiecie słupskim, w gminie Potęgowo. Pierwsze wzmianki na temat Runowa pojawiają się już w roku 1359, a potem w 1421  rok, gdzie wieś wymieniana jest jako lenno rodu Grumbkowsches. W roku 1523 dzięki Jasperowi Grumbkow miejscowość otrzymuje nazwę Runowo. W 1690 roku dzięki staraniom Joachima von Grubkow i Fryderykowi III powstaje tutaj dom dla 12 biednych osób, które były podporządkowane zarządcy majątkowemu. W Runowie znajduje się XVII-wieczny pałac, który został wybudowany przez von Grumbkow. W okresie Międzywojennym i w czasie wojny w Pałacu mieściła się siedziba frmy zajmującej dostawami do Wermachtu oraz Hotel (GESTHAUS).
W Runowie założono dwa cmentarze - wiejski i rodowy (na temat cmentarza wiejskiego można przeczytać TUTAJ).

Cmentarz.
Cmentarz rodowy można zlokalizować na północ od założenia pałacowo-parkowego (dziś tzw. Pałac Pod Bocianim Gniazdem), którego właścicielem i założycielem była rodzina von Grumbkow.
Na owalnym wzniesieniu usytuowano niewielką, ceglaną kaplicę, po której dziś zachował się tylko stos cegieł oraz widoczne stalowe i drewniane belki stropu, pod którym niegdyś złożone zostały szczątki członków założycieli Runowa.
Eksploracja terenu nie ujawniła żadnych płyt nagrobno-pamiątkowych, nie ma też jakichkolwiek pozostałości po innych nagrobkach (nie wiadomo zresztą czy takowe oprócz kaplicy się znajdowały na tym terenie). Jedyne, co udało nam się odnaleźć, to fragment żeliwnego elementu (najprawdopodobniej pręt pod krzyż).
Ogólnie teren jest zarośnięty i pełno na nim połamanych gałęzi i krzaków.
Źródło:
Na podstawie zebranych materiałów sporządzonych podczas oględzin terenu cmentarza rodowego w Runowie /2014 rok/.