FotoExploracje  Lębork dokumentacja fotograficzna opuszczonych miejsc i cmentarzy

Macewy w lęborskim Parku Chrobrego

Fragmenty nagrobków, czyli macew z żydowskiego cmentarza, posłużyły przed II wojną światową do wykonania schodów w Parku Chrobrego.
Bardzo prawdopodobne, że są to fragmenty nagrobków pochodzących z istniejącego kiedyś w mieście cmentarza żydowskiego. Przypuszcza się, że są to elementy kirkutu znajdującego się przy dzisiejszej ulicy Krzywoustego. Mogiły, trumny i ludzkie kości znajdowano jeszcze na tamtym terenie w latach 2004-2005, kiedy robiono remont ulicy. W latach 40. i 50. tzw. gruz pocmentarny posłużył do budowy nie tylko wspomnianych schodów w parku, ale też m.in. sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 4 w Lęborku czy...krawężników.
Dziś, przechadzając się schodami w Parku Chrobrego nie natrafi się na
wiele z pozostałości mogił, ale wprawne oko zauważy kilka porozbijanych płyt nagrobnych, cokołów i innych elementów cmentarnych.