FotoExploracje  Lębork dokumentacja fotograficzna opuszczonych miejsc i cmentarzy

Opuszczona Elektrownia Jądrowa [Żarnowiec, woj.pomorskie]

Elektrownia Jądrowa Żarnowiec miała być obiektem o imponującej wielkości. Zajmowana przez nią powierzchnia miała wynosić 70 ha, a wraz z
zapleczem i obiektami towarzyszącymi aż 425 ha. Podstawowym jej wyposażeniem miały być cztery bloki energetyczne, wyposażone w zaprojektowane w ZSRR, a wyprodukowane w czechosłowackich zakładach Skoda reaktory WWER-440 o mocy 440 MW, turbozespoły typu 4K-465 produkcji zakładów Zamech w Elblągu, oraz generatory GTHW-600 wyprodukowane przez firmę Dolmel z Wrocławia.